Enviamos a todo el mundo.

aires de familia ED

100 EUR

aires de familia . X.Lois Gutiérrez Faílde

edición especial de 5 copias: libro + copia 30x40 cm

 

Edición limitada de 200 copias firmadas y numeradas
Edición especial 5 copias con print 30x40cm
13x18 cm
24 páginas
14 imágenes
Tapa blanda

Galego / English

Estabamos alí // X. Lois Gutiérrez Faílde
[As imaxes] Todas as imaxes. Todas esas imaxes que espertan o estupor da presencia. Economía de sinais regulando todo ó que quen fotografia ou queira amosar; todo o que tí queiras e sexas capaz de soster coa túa mirada. Nesa “natureza privada da experiencia” (V. Burgin). No seu magnético poder de expansión fora do ollo. Estamos coa fotografía. Estamos co que non puido intuir o fotógrafo. Un acontecemento que encaixa o énfase dislocado da nosa memoria e desborda as previsións do mirar. Unhas imaxes que aluden á pegada borrosa dese espacio que ocupan os corpos amados, a ese escenario abstracto e rotundo que só coa nosa mirada toma ese aire de familia; esa estrana proximidade que convoca á nosa mirada a unha verdade que se nos vai das mans.

aires de famila      X. Lois Gutiérrez Faílde

Limited edition of 200 signed and numbered copies
Special edition 5 copies to print 30x40cm
13x18 cm
24 pages
14 colour plates
Softcover

We´re there //(ENGLISH VERSION)
[Pictures] All pictures. All those pictures that awaken the astonishment of the presence. Economy of signals regulating everything want to show who photographed, all that you want, be able to hold with you look. In this “private nature of the experience “(V. Burgin). In its magnetic power expansion out of sight. We are with photography. We thus could not intuit photographer. An event that fits the emphasis dislocated from our memory and overflows the gaze forecasts. Some images that allude to the blurred trace that space occupy the beloved bodies, the abstract stage and resounding that only with our eyes take that family likeness; such strange proximity that calls our attention to a truth we get out of hand.

DISPARA is an independent publishing house based in Galicia, Spain, focusing on working with artists,  and photographers , designing and printing unique fine arts books and a gallery featuring exhibitions .

dispara@dispara.org